Konstruktive Gespräche im Team KAP ST & PC: von links: Florian Rieder (Sales Director KAP PC & ST); André-Alexander Steffen (COO KAP ST); Björn Kinder (Keyaccount KAP ST); Alien Reich (Keyaccount KAP ST) und Dr. Hartmut Sauer (CEO KAP PC & ST